به سيستم امور مشتريان AskIran-rasht خوش آمديد!                                                                               سه شنبه, 1394/1/11 ساعت: 1:01:52 PM


* مشترک گرامي ، شما ميتوانيد با ارائه مشخصات سرويس فعال خود از اين طريق مستقيما نسبت به تمديد فوري سرويس ADSL خود اقدام نماييد
* ممکن است شماره تلفن اتصال شما با نام کاربري اتصال شما يکسان باشد.

( شماره تلفن اتصال - مثال: 22001213)
(نام کاربري اتصال - مثال: Mehrdad7 يا 22001213 )
(کلمه عبور اتصال - مثال: 342367)


-- ورود اطلاعات اتصال --
 
شماره تلفن اتصال: (ADSL TEL#)
نام کاربري اتصال: (ADSL USERNAME)
كلمه عبور اتصال: (ADSL PASSWORD)    پيغام سيستم: شما مجاز به استفاده از خدمات QuickTask نميباشد!
©2007 - 2015 كليه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانين حق تكثير متعلق به انديشه سبز خزر است.